loading
Mercan Adaları

Mercan Adaları

İçindekiler

  Maldivler, Hindistan’dan çok da uzak olmayan Hint Okyanusunda bir adalar grubu ülkesidir. 1200 adadan oluşan bu ülkede olağanüstü ve doğal atoller bulunur. Bazı atollerde yerleşim varken bazı atoller izole mercan resifleri şeklidedir.

  Mercan adaları ya da Atol, deniz ortasında genellikle dairesel şekilde görülürler. Atoller çoğunlukla volkanik bir tabanda milyonlarca mercan polipinin kalkerli iskeletlerinden oluşur. Ortasında da lagün ismi verilen derinliği değişen bir göl bulunur. Resifler ve atoller sıcaklığı 18 derecenin üstünde olan denizlerde görülür.

  Maldivler de atoller, düzenli bir zincir oluşturur ki, özellikle kuzeydeki ve ortadaki atollerin dizili yapısı oldukça belirgindir. Bazı atoller arasında hem derin hem de geniş kanallar vardır. Maldivlerde 20 idari bölge ve 26 doğal atol vardır. Atol kelimesi, Maldivlerde hem coğrafi hem de idari anlama sahiptir.

  Maldiv Atolleri

  1. Haa Alifu Atolü (Thiladhunmathee Uthuruburi)

  2. Haa Dhaalu Atolü (Thiladhunmathee Dhekunuburi)

  3. Shaviyani Atolü (Miladhunmadulu Uthuruburi)

  4. Noonu Atolü (Miladhunmadulu Dhekunuburi)

  5. Raa Atolü (Maalhosmadulu Uthuruburi)

  6. Baa Atolü (Maalhosmadulu Dhekunuburi)

  7. Lhaviyani Atolü (Faadhippolhu)

  8. Kaafu Atolü (Malé Atholhu – Başkent)

  9. Alif Alif Atolü (Ari Atholhu Uthuruburi)

  10. Alif Dhaalu Atolü (Ari Atholhu Dhekunuburi)

  11. Vaavu Atolü (Felidhe Atholhu)

  12. Meemu Atolü (Mulaku Atholhu)

  13. Faafu Atolü (Nilandhe Atholhu Uthuruburi)

  14. Dhaalu Atolü (Nilandhe Atholhu Dhekunuburi)

  15. Thaa Atolü (Kolhumadulu Atholhu)

  16. Laamu Atolü (Hadhdhummathi Atholhu)

  17. Gaafu Alif Atolü (Huvadhu Atholhu Uthuruburi)

  18. Gaafu Dhaalu Atolü (Huvadhu Atholhu Dhekunuburi)

  19. Gnaviyani Atolü (Foahmulah)

  20. Seenu Atolü (Addu Atholhu)

  Atollerin isimlerinin, buraya ilk yerleşenler tarafından verildiği düşünülmektedir. Atol kelimesi, Maldiv dilinde “Atholhu” kelimesinden türetilmiştir ve dünya çapında birçok dilde kullanılmaktadır

  Maldivlerin doğal ve kültürel mirası çok sıkı şekilde korunmaktadır. Adalarda ve çevresindeki sularda çok çeşitli bitki ve hayvan türleri bulunur. Deniz ekosistemi ve kaynakları, adalardaki halkın yaşamı için çok önemli temel bir kaynaktır. Baa Atolü UNESCO tarafından koruma altına alınmış birçok mercan resifini barındırır. HaydiMaldivlere olarak, bu muhteşem atollerde hayaliniz Maldivler tatilini geçirmenizi sağlıyoruz.

  03 Mart, 00:03